Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej

Nawigacja

Najważniejsze

Koronawirus – przekraczanie granicy

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej została przedłużona do 12 czerwca br. Granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Nadal będą prowadzone kontrole w portach morskich i na lotniskach. Zostają również utrzymane ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski.

Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy

Od 16 maja br. kwarantanny zwolnione są osoby przekraczające granicę RP, stanowiącą granicę wewnętrzną, w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych wykonywanych w Polsce lub w państwie UE lub EOG. Dotyczy to również osób pracujących w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, na podstawie zawartych przez te kraje umów i porozumień z UE.

Komunikat dotyczący tranzytu przez Słowację

Komunikat od Policji Granicznej Słowacji dla obywateli Polski przebywających za granicą i planujących powrót do do kraju przez Słowację. Obywatele Polski, którzy przebywają za granicą a planują powrót do kraju przez Słowację, zobowiązani są do wypełnienia odpowiedniego formularza. Formularz ten należy przesłać na adres: corona.transit@minv.sk co najmniej 48 godzin przed planowanym wjazdem na terytorium Słowacji.

Skrócenie albo zwolnienie z kwarantanny

Informujemy, że Straż Graniczna nie jest organem właściwym do skrócenia albo zwolnienia z kwarantanny. Decyzję o skróceniu kwarantanny albo zwolnieniu z obowiązku jej odbycia podejmuje właściwy inspektor sanitarny.

Aktualności

Kalendarium

Linki do serwisów zewnętrznych

do góry