Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Nielegalna podróż po Europie obywatela Algierii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalna podróż po Europie obywatela Algierii

Michał Tokarczyk
08.03.2018

6 marca, w jednym z punktów gastronomicznych w Krakowie przeprowadzono kontrolę legalności wykonywania pracy wobec jednego z pracowników – obywatela Algierii. Mężczyzna podczas legitymowania okazał funkcjonariuszom algierski paszport, w którym brakowało 4 kartek oraz niemiecki dokument dla osoby ubiegającej się o azyl, który utracił ważność w lipcu ubiegłego roku. Okazało się również, że kontrolowana osoba figuruje w bazach danych dla celów odmowy wjazdu.

Ustalono ponadto, że Algierczyk przyjechał do Europy w 2015 roku i od tego czasu bezskutecznie próbował zalegalizować swój pobyt w wielu krajach, m.in. składając wnioski o ochronę międzynarodową w Austrii i Niemczech. Ostatecznie, w 2017 roku po zakończeniu procedury uchodźczej w Niemczech i otrzymaniu nakazu wyjazdu z tego kraju, cudzoziemiec pojechał do Polski.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach wnikliwie przeanalizowali sytuację cudzoziemca. Stwierdzili, że obywatel Algierii nie posiada dokumentu uprawniającego go do wjazdu i pobytu w RP. Ponadto mężczyzna objęty był wpisem w Systemie Informacji Schengen (SIS), celem odmowy wjazdu i pobytu na terytorium strefy Schengen. W związku z tym, Algierczyk wjeżdżając na teren Polski dokonał nielegalnego przekroczenia granicy.

O dalszym losie zatrzymanego cudzoziemca zdecydował Sąd. Uznał, że zachodzą przesłanki do umieszczenia cudzoziemca na okres 3 miesięcy w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

W najbliższym czasie Straż Graniczna wystąpi z wnioskiem do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, aby zwrócił się do strony niemieckiej, o ponowne przyjęcie ob. Algierii na swoje terytorium. Takie postępowanie podyktowane jest faktem, iż ob. Algierii wcześniej ubiegał się o azyl w Niemczech. Procedury w przedmiotowej sprawie regulują przepisy Rozporządzenia (UE) DUBLIN III.

 

  • Nielegalna podróż po Europie obywatela Algierii
    Nielegalna podróż po Europie obywatela Algierii
do góry