Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Zatrzymany kierowca z Kazachstanu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymany kierowca z Kazachstanu

Justyna Drożdż
09.03.2018

W czwartek po południu funkcjonariusze PSG w Kielcach podczas współdziałania z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego z Kielc - w jednej z miejscowości powiatu jędrzejowskiego - przystąpili do kontroli samochodu ciężarowego marki Volvo zarejestrowanego w Kazachstanie.

W wyniku podjętych czynności służbowych strażnicy graniczni przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemca na terytorium RP. Mężczyzna okazał do kontroli ważny paszport wraz z polską  wizą Schengen ważną  do  5 marca br. – cudzoziemiec przebywał w Polsce bez ważnego tytułu pobytowego.

W związku z wypełnieniem przesłanek zawartych w art. 302 ust.1 pkt 1 , ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach tj. przebywa na terytorium RP bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego  go do wjazdu na terytorium i pobytu na nim, ob. Kazachstanu został zatrzymany.

Cudzoziemiec   został   przewieziony  do siedziby PSG w Kielcach, celem przeprowadzenia czynności służbowych.  Został pouczony na podstawie art. 465 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach . Komendant PSG w Kielcach, na podstawie materiałów z przeprowadzonego postępowania, wydał  wobec  ob. Kazachstanu  decyzję  o zobowiązaniu do powrotu, w której  określił zakaz wjazdu na terytorium RP i państw Schengen na okres 6 miesięcy od dnia wydania decyzji. 

 

 

do góry