Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Nielegalnie zatrudniał cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie zatrudniał cudzoziemców

Justyna Drożdż
16.05.2018

Pracodawca z powiatu miechowskiego zatrudniał cudzoziemców do paczkowania warzyw. Nie zadbał jednak należycie o prawne uregulowanie sytuacji obcokrajowców.

Wczoraj funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tarnowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Miechowie wykonywali wspólne działania w ramach operacji Joint Action Day. Koordynowana przez Europol akcja miała za zadanie zwalczanie i przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi w zakresie wykorzystania do pracy przymusowej.

Kontrolowany przedsiębiorstwa powierzał pracę łącznie 7 obywatelom Ukrainy w charakterze pakowaczy warzyw. Niestety tylko troje z nich było zatrudnionych legalnie. Pozostała czwórka nie posiadała stosownych zezwoleń na wykonywanie pracy w Polsce.

Przedsiębiorca naruszył tym samym przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 120 ust. 1) w związku z czym zostanie wobec niego sporządzony wniosek do sądu o ukaranie. Za nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom grozi mu kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Natomiast w stosunku do obywateli Ukrainy Komendant PSG w Tarnowie wydał decyzje administracyjne zobowiązujące cudzoziemców do opuszczenia Polski. Nie będą oni mogli również wjechać przez okres jednego roku do krajów Strefy Schengen.

Ponadto wobec zatrzymanych została zastosowana sankcja w postaci pouczenia zgodnie z art. 120 ust.2 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przy zastosowaniu art. 41 kw.

 

 

do góry