Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Ukraiński pracodawca „na bakier” z przepisami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ukraiński pracodawca „na bakier” z przepisami

Justyna Drożdż
07.06.2018

Wczoraj przed południem funkcjonariusze z Placówki SG w Tarnowie wszczęli kontrolę legalności wykonywania pracy w jednym z lokali gastronomicznych w Tarnowie.

Zakład prowadzony był przez obywatela Ukrainy, który zatrudniał trójkę swoich rodaków. Podczas przeprowadzania kontroli okazało się, że jedna z kobiet przygotowujących posiłki była zatrudniona nielegalnie.

W związku z powyższym Komendant PSG w Tarnowie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemki do opuszczenia Polski wraz z  12 - miesięcznym zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i państw obszaru Schengen. Natomiast wobec ukraińskiego pracodawcy skierowany zostanie wniosek do Sądu o ukaranie.

Zgodnie z Ustawą o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom zagrożone jest karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

do góry