Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Ob. Gruzji zatrzymany na kieleckim dworcu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ob. Gruzji zatrzymany na kieleckim dworcu

Justyna Drożdż
04.12.2018

Funkcjonariusze Placówki SG w Kielcach w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu zatrzymali ob. Gruzji.

36-latek ostatni raz wjechał na terytorium Schengen na początku listopada 2017 roku przez PG Warszawa-Okęcie, na podstawie paszportu biometrycznego. 2 lutego 2018 r. - kiedy to mijał ostatni dzień legalnego pobytu cudzoziemca - mężczyzna złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek pozostał jednak bez rozpatrzenia, w związku z czym obywatel Gruzji przebywał od 3.02. br. na terytorium RP nielegalnie i został zatrzymany. Komendant PSG w Kielcach na podstawie materiałów z przeprowadzonego postępowania administracyjnego, wydał wobec mężczyzny decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w której określił zakaz wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy.

do góry