Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Za długo przebywali w strefie Schengen - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Za długo przebywali w strefie Schengen

Justyna Drożdż
04.01.2019

Wczoraj rano funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie przystąpili do kontroli autobusu relacji międzynarodowej. Po dokonaniu kontroli legalności pobytu znajdujących się w autokarze cudzoziemców, zatrzymali 2 obywateli Ukrainy.

Zatrzymani mężczyźni wjechali ostatni raz legalnie na terytorium państw obszaru Schengen na początku października ubiegłego roku przez DPG w Medyce. Po wjeździe do Polski cudzoziemcy udali się do Czech, gdzie przebywali turystycznie u znajomych. Korzystali z ruchu bezwizowego, posługując się ważnymi paszportami biometrycznymi. Jak się okazało, w okresie ostatnich 180 dni przebywali w Polsce lub na terytorium państw obszaru Schengen do dnia dzisiejszego 92 dni. Tym samym przekroczyli dopuszczalny 90 dniowy okres pobytu w ruchu bezwizowym o 2 dni.

W związku z powyższym Komendant PSG w Tarnowie wydał każdemu z mężczyzn decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, z 6-miesięcznym zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen. Ponadto zatrzymani obywatele Ukrainy, przebywając na terytorium RP nielegalnie, wypełnili przesłanki wykroczenia określonego w art. 465 ust. 1 pkt 1 Ustawy o cudzoziemcach, za które zostali pouczeni.

 

 

do góry