Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Podsumowali rok w Świętokrzyskiem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podsumowali rok w Świętokrzyskiem

Michał Tokarczyk
12.03.2019

Dzisiaj w Placówce SG w Kielcach odbyła się odprawa roczna. Funkcjonariusze podsumowali rok 2018 i omówili priorytety do zrealizowania w roku bieżącym.

W trakcie odprawy, Komendant Placówki SG w Kielcach – mjr SG Grzegorz Otręba, przedstawił Komendantowi Karpackiego Oddziału SG – płk. SG Stanisławowi Laciudze, efekty działań funkcjonariuszy z Kielc w roku 2018. Omówiona została szczegółowo działalność pionów: cudzoziemskiego, operacyjnego oraz logistycznego.

W trakcie spotkania poruszone zostały również najważniejsze kwestie dotyczące priorytetów działalności Placówki Straży Granicznej w Kielcach.

***

Placówka Straży Granicznej w Kielcach położona jest w centrum województwa świętokrzyskiego. Region ten jest szczególnie zagrożony nielegalną migracją i przestępczością z udziałem cudzoziemców. Rozpoznawanie i zwalczanie tych zjawisk jest obecnie priorytetowym zadaniem Straży Granicznej, realizowanym w głębi terytorium Polski. Istotnym elementem mającym wpływ na efektywność działań jest usytuowanie placówki w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych, w tym o charakterze międzynarodowym, przebiegających przez teren służbowej odpowiedzialności.

 

  • Podsumowali rok w Świętokrzyskiem
    Podsumowali rok w Świętokrzyskiem
  • Podsumowali rok w Świętokrzyskiem
    Podsumowali rok w Świętokrzyskiem
do góry