Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Wspólne patrole Policji i Straży Granicznej w Tarnowie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wspólne patrole Policji i Straży Granicznej w Tarnowie

Michał Tokarczyk
13.03.2019

W wyniku poniedziałkowych wspólnych działań Straży Granicznej i Policji z Tarnowa, skontrolowanych zostało 44 cudzoziemców. Wspólne patrole miały na celu utrzymanie ładu i porządku publicznego oraz skontrolowanie legalności pobytu cudzoziemców w Polsce.

Strażnicy graniczni i policjanci przeprowadzili kontrole w 4 lokalizacjach, trzech w Tarnowie i jednej w Tuchowie. Wszyscy skontrolowaniu cudzoziemcy okazali się obywatelami Ukrainy, którzy przebywali legalnie w Polsce. Żadna z 44 sprawdzonych osób nie figurowała w bazach danych, jako osoba poszukiwana przez organy ścigania.

W działaniach udział wzięli funkcjonariusze z Placówki SG w Tarnowie, a także policjanci z: Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Komisariatu Policji Tarnów Zachód oraz Komisariatu Policji w Tuchowie.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tarnowie systematycznie dokonują kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium. Do ich zadań należy również m.in. rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń migracyjnych, a także zwalczanie przestępczości związanej z nielegalną migracją. Kontrolują również legalność wykonywania i powierzania pracy cudzoziemcom.

 

 • Wspólne patrole Policji i Straży Granicznej w Tarnowie
  Wspólne patrole Policji i Straży Granicznej w Tarnowie
 • Wspólne patrole Policji i Straży Granicznej w Tarnowie
  Wspólne patrole Policji i Straży Granicznej w Tarnowie
 • Wspólne patrole Policji i Straży Granicznej w Tarnowie
  Wspólne patrole Policji i Straży Granicznej w Tarnowie
 • Wspólne patrole Policji i Straży Granicznej w Tarnowie
  Wspólne patrole Policji i Straży Granicznej w Tarnowie
do góry