Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Obywatel Ukrainy opuścił Polskę pod przymusem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obywatel Ukrainy opuścił Polskę pod przymusem

Justyna Drożdż
14.03.2019

W środę 13 marca br. w centrum Krakowa funkcjonariusze z Placówki SG w Krakowie – Balicach poddali kontroli legalności pobytu 34 - letniego obywatela Ukrainy. Jak się okazało, cudzoziemiec nie wykonał otrzymanej wcześniej decyzji zobowiązującej do opuszczenia terytorium Polski.

Niespełna miesiąc wcześniej - 22 lutego 2019 r. - mężczyzna został zatrzymany również przez strażników granicznych z Krakowa – Balic. W związku z tym, że przeterminował pobyt w Polsce o 66 dni, został wtedy zobowiązany do dobrowolnego opuszczenia Polski w terminie 15 dni od otrzymania decyzji wraz z 2-letnim zakazem wjazdu do Polski oraz krajów strefy Schengen.  

Jednak ob. Ukrainy nie podporządkował się wydanej decyzji i  pozostawał nieprzerwanie na terytorium RP do chwili zatrzymania.

W związku z powyższym, cudzoziemiec został przymusowo doprowadzony do przejścia granicznego z Ukrainą i przekazany funkcjonariuszom Placówki SG w Medyce.

 

  • Obywatel Ukrainy opuścił Polskę pod przymusem
    Obywatel Ukrainy opuścił Polskę pod przymusem

 

do góry