Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Polsko – słowackie spotkanie w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Polsko – słowackie spotkanie w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego

Justyna Drożdż
08.05.2019

We wtorek 7 maja w miejscowości Stara Lesna na Słowacji odbyło się spotkanie Pełnomocników Granicznych RP dla odcinków Karpackiego, Śląskiego oraz Bieszczadzkiego Oddziału SG z Pełnomocnikami Granicznymi Republiki Słowackiej.

Na spotkaniu stronę polską reprezentowali: płk SG Stanisław Laciuga - Pełnomocnik Graniczny RP dla odcinka Karpackiego Oddziału SG, płk SG Adam Jopek - Pełnomocnik Graniczny RP dla odcinka Śląskiego Oddziału SG oraz płk SG Robert Rogoz – Pełnomocnik Graniczny RP dla odcinka Bieszczadzkiego Oddziału SG. Natomiast stronę słowacką reprezentował plk. Mgr. Dušan SABOL - Pełnomocnik Graniczny RS z Preszowa, plk. JUDr. Peter SIVOŇ – Zastępca Pełnomocnika Granicznego RS z Żyliny, oraz plk. Mgr. Marcel GLIGANIČ - Pełnomocnik Graniczny RS Dyrekcji Policji Granicznej ds. Cudzoziemców w Sobrance. Gościom towarzyszyli Zastępcy,  Pomocnicy oraz Eksperci Pełnomocnika Granicznego RP i RS.

W trakcie spotkania dokonano oceny bilateralnej współpracy  Pełnomocników Granicznych w II półroczu 2018 roku na wspólnym odcinku granicy państwowej,  w zakresie m.in.: realizacji zadań w ramach wspólnych patroli, wykonywania kontroli w rejonach przygranicznych oraz administrowania polsko – słowacką granicą państwową.

W trakcie spotkania przedstawiona została także analiza stanu bezpieczeństwa wspólnego odcinka granicy oraz poddano ocenie oznakowanie przebiegu granicy polsko-słowackiej. Ponadto ocenione zostało funkcjonowanie Centrów Współpracy Policyjnej i Celnej. Poddano także analizie zagrożenia dot. przestępczości transgranicznej na wspólnie ochranianych odcinkach granicy państwowej. Podsumowano również bieżącą działalność Aparatu Pełnomocnika oraz dokonano uzgodnień w zakresie dalszej międzynarodowej współpracy.

Zdjęcia: Policja RS

 • Polsko-słowackie spotkanie graniczne
  Polsko-słowackie spotkanie graniczne
 • Polsko-słowackie spotkanie graniczne
  Polsko-słowackie spotkanie graniczne
 • Polsko-słowackie spotkanie graniczne
  Polsko-słowackie spotkanie graniczne
 • Polsko-słowackie spotkanie graniczne
  Polsko-słowackie spotkanie graniczne

 

 

 

do góry