Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Straż Graniczna szkoli Straż Miejską - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Straż Graniczna szkoli Straż Miejską

Justyna Drożdż
09.05.2019

Odpowiadając na zaproszenie Straży Miejskiej Miasta Krakowa, 8 maja 2019 r. funkcjonariusz Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach, przeprowadził szkolenie dla nowo przyjętych strażników miejskich.

Tematyka szkolenia miała przybliżyć funkcjonariuszom  krakowskiej Straży Miejskiej ogólne zasady pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Prowadzący prelekcję wyjaśnił słuchaczom zasady przekraczania granicy RP oraz przedstawił niezbędne dokumenty podróży, jakie powinni posiadać przekraczający granicę obcokrajowcy. Jednocześnie omówił zasady legalnego pobytu na terytorium państw strefy Schengen oraz wyjaśnił, jakie konsekwencje grożą tym cudzoziemcom, którzy nie przestrzegają  przepisów pobytowych.

W trakcie spotkania funkcjonariusz nawiązał również do wielu praktycznych przykładów i sytuacji, które miały miejsce podczas wcześniejszej współpracy Placówki SG w Krakowie - Balicach ze Strażą Miejską Miasta Krakowa. Strażnik graniczny odpowiadał także na liczne pytania, związane z omawianą w trakcie szkolenia tematyką.

  • Straż Graniczna szkoli Straż Miejską
    Straż Graniczna szkoli Straż Miejską
  • Straż Graniczna szkoli Straż Miejską
    Straż Graniczna szkoli Straż Miejską

 

 

do góry