Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
6 nielegalnych pracowników - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

6 nielegalnych pracowników

Justyna Drożdż
13.05.2019

Funkcjonariusze z Placówki SG w Tarnowie, w toku prowadzonej w jednej z firm w powiecie brzeskim kontroli legalności zatrudnienia, zastali przy wykonywaniu pracy 4 obywateli Ukrainy.

W trakcie czynności okazało się, że właściciel firmy - obywatel RP - powierzał cudzoziemcom nielegalne wykonywanie pracy. Obywatele Ukrainy pracowali bez wymaganych zezwoleń na pracę. Cudzoziemcy naruszyli art. 120 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 4 cudzoziemców zastanych w miejscu nielegalnej pracy zostało zatrzymanych i wydano wobec nich decyzje zobowiązujące do powrotu w terminie 30 dni przez każde przejście graniczne prawnie dozwolone, z rocznym zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen.

Ponadto, w toku dalszych czynności ustalono, że jeszcze 2 cudzoziemców wykonywało nielegalnie pracę w kontrolowanej firmie. Wobec  nich, za naruszenie przepisów zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie. Dodatkowo zostaną oni zastrzeżeni w bazach danych SG - nie unikną odpowiedzialności przy próbie przekroczenia granicy lub podczas kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy SG na szlakach komunikacyjnych oraz na terytorium Polski.

 • 6 nielegalnych pracowników
  6 nielegalnych pracowników
 • 6 nielegalnych pracowników
  6 nielegalnych pracowników
 • 6 nielegalnych pracowników
  6 nielegalnych pracowników
 • 6 nielegalnych pracowników
  6 nielegalnych pracowników

do góry