Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Czy mundury mają płeć? - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Czy mundury mają płeć?

Michał Tokarczyk
04.06.2019

Pod koniec ubiegłego tygodnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się konferencja naukowa pod intrygującym tytułem „Czy mundury maja płeć?”.

Seminarium  Naukowe zorganizowane zostało  w ramach międzynarodowego projektu  ”Community Based Policing and Conflict Police Reform”, w ramach którego przeprowadzone zostały badania na temat roli kobiet - w czasie wojny i pokoju - w zapewnieniu bezpieczeństwa światowego, krajowego oraz lokalnego.

Do udziału w spotkaniu oprócz znakomitych prelegentów – wykładowców UJ,  przedstawicielki Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz inspektora norweskiej Policji, zaproszono reprezentantki kobiet z polskich służb mundurowych (Wojska, Policji, Straży Granicznej oraz Straży Miejskiej).  

W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali fascynującego wykładu na temat sytuacji policjantek w Bośni, Hercegowinie oraz Serbii, zapoznali się z historią pierwszej norweskiej policjantki oraz obecną pozycją i zadaniami kobiet w norweskich służbach.

W drugiej części spotkania zaproszone panie dyskutowały o kobietach w polskich służbach mundurowych -  mówiono o wyzwaniach, ścieżce kariery, zmianach na przestrzeni lat oraz czynnikach wpływających na podejmowanie służby w formacjach mundurowych. O swoich doświadczeniach, pracy oraz szansach kobiet w służbie w Straży Granicznej opowiedziała Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach – ppłk Katarzyna Jurkowska.  W wypowiedziach nie pomijano tematów trudnych, takich jak mobbing czy dyskryminacja ze względu na płeć, podawano przykłady stereotypów dotyczących kobiet w mundurach. 

Z uwagi na ograniczony czas nie udało się poruszyć wielu interesujących kwestii, jednakże w opinii uczestników spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz szerszego spojrzenia na rolę i miejsce kobiet w służbach mundurowych .

 

 

 

 • Czy mundury mają płeć?
  Czy mundury mają płeć?
 • Czy mundury mają płeć?
  Czy mundury mają płeć?
 • Czy mundury mają płeć?
  Czy mundury mają płeć?
 • Czy mundury mają płeć?
  Czy mundury mają płeć?
 • Czy mundury mają płeć?
  Czy mundury mają płeć?
 • Czy mundury mają płeć?
  Czy mundury mają płeć?
do góry