Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Nietrzeźwy cudzoziemiec za kółkiem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nietrzeźwy cudzoziemiec za kółkiem

Michał Tokarczyk
09.07.2019

Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które grożą odpowiednie sankcje. Niestety dla obywatela Białorusi konsekwencje przewidziane przez kodeks karny były tylko początkiem nieprzyjemności.

W miniony piątek, po informacji otrzymanej z Posterunku Policji Tarnów – Zachód, funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie przeprowadzili kontrolę legalności pobytu w stosunku do 22-letniego Białorusina. Okazało się, że dzień wcześniej cudzoziemiec został zatrzymany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (ponad 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu). Obywatel Białorusi poddał się dobrowolnie karze zaproponowanej przez Prokuratora Rejonowego w Tarnowie: 2000 zł grzywny, 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wpłacie 5000zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

To jednak nie koniec problemów 22-letniego cudzoziemca. W związku z popełnionym czynem, Komendant Placówki SG w Tarnowie uznał, że dalszy pobyt obcokrajowca na terytorium Polski może stanowić zagrożenie dla  porządku publicznego. W związku z powyższym wydał wobec cudzoziemca decyzję zobowiązującą do opuszczenia kraju, z jednoczesnym 5-letnim zakazem wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen. Wczoraj cudzoziemca doprowadzono przymusowo do granicy z Białorusią. Będzie musiał również pokryć koszty związane z deportacją.            

  • Nietrzeźwy cudzoziemiec za kółkiem
    Nietrzeźwy cudzoziemiec za kółkiem
do góry