Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Zarzuty dla organizatorów nielegalnego przekraczania granicy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zarzuty dla organizatorów nielegalnego przekraczania granicy

Justyna Drożdż
14.08.2019

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kielcach zakończyli prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kielce -Wschód śledztwo. 7 sierpnia 2019 roku do Sądu Okręgowego w Kielcach został skierowany akt oskarżenia przeciwko 3 osobom, wchodzącym w skład międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się organizowaniem obywatelom państw trzecich przekraczania granicy państwowej RP wbrew przepisom.

Według śledczych, w latach 2016-2018 członkowie grupy zorganizowali przekroczenie granicy państwowej RP wbrew przepisom 1430 cudzoziemcom, osiągając zyski sięgające co najmniej 286 tysięcy złotych.

Mechanizm działania grupy

W toku postępowania funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kielcach ustalili, że grupa o charakterze międzynarodowym, działała na terenie województwa świętokrzyskiego. Zajmowała się sprowadzaniem i legalizacją pobytu w Polsce głównie obywateli Ukrainy i Białorusi. Mechanizm działania grupy polegał na organizowaniu cudzoziemcom dokumentów, pozwalających im na ubieganie w polskich placówkach konsularnych na Ukrainie i Białorusi wiz pobytowych, uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Schengen oraz uzyskiwaniu od Wojewody Świętokrzyskiego zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce.

Zakres zarzutów

Prokurator oskarżył dwoje obywateli Polski oraz obywatela Ukrainy o udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 kk).

Ponadto jeden z Polaków został oskarżony o kierowanie grupą (art. 258 § 3 kk) oraz fałszowanie dokumentów, które posłużyły jednemu z członków grupy do podstępnego wyłudzenia zezwolenia od Wojewody Świętokrzyskiego na pobyt czasowy na terytorium Polski (art. 272 kk w zw. z art. 270 § 1 kk).

Pozostali członkowie grupy odpowiedzą przed sądem za fałszowanie dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców oraz dokumentów dotyczących zakładania i sprzedaży spółek i firm, w ramach których cudzoziemcy mieli podjąć pracę na terytorium RP, a także podstępne wyłudzenia dokumentów od instytucji użyteczności publicznej, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu (art. 272 kk w zw. z art. 270 § 1 kk i art. 65 kk).

Oskarżonym grozi kara do lat 15 pozbawienia wolności. Śledztwo dotyczące pozostałych członków grupy trwa.

  • Zarzuty dla organizatorów nielegalnego przekraczania granicy
    Zarzuty dla organizatorów nielegalnego przekraczania granicy

 

do góry