Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Cel niezgodny z deklarowanym - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Cel niezgodny z deklarowanym

Justyna Drożdż
11.09.2019

W poniedziałek rano funkcjonariusze Placówki SG w Kielcach zatrzymali obywatelkę Ukrainy. Kontrola legalności pobytu wobec cudzoziemki przeprowadzona została w Sandomierzu.

Kobieta wjechała do Polski w połowie czerwca 2019 r.  Po sprawdzeniu w bazach danych okazało się, że cudzoziemka przekraczała granicę RP w celu podjęcia zatrudnienia w jednej ze skierniewickich firm. Rzeczywiście obywatelka Ukrainy podczas kontroli okazała ważny paszport  oraz wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Skierniewicach. Jednak pracodawca stwierdził, że cudzoziemka nie stawiła się w firmie, co więcej, nie nawiązała żadnej próby kontaktu z nim.

W związku z tym że, funkcjonariusze SG stwierdzili brak zgodności celu i warunków pobytu cudzoziemca na terytorium RP z deklarowanymi, Ukrainkę zatrzymano.

Komendant Placówki SG w Kielcach wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemki do powrotu, w której określił zakaz wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy oraz określił termin opuszczenia terytorium RP w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

  • Cel niezgodny z deklarowanym
    Cel niezgodny z deklarowanym

 

do góry