Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Zmiany kadrowe na stanowiskach komendantów Placówek Straży Granicznej w Tarnowie i Krakowie – Balicach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zmiany kadrowe na stanowiskach komendantów Placówek Straży Granicznej w Tarnowie i Krakowie – Balicach

04.11.2019

1 listopada 2019 r. w Karpackim Oddziale Straży Granicznej nastąpiły zmiany kadrowe na stanowiskach komendantów Placówek SG w Tarnowie oraz Krakowie – Balicach. Komendant KaOSG płk SG Stanisław Laciuga podczas uroczystych zbiórek wręczył funkcjonariuszom rozkazy personalne oraz pogratulował nowym komendantom awansu.

 • Powierzenie pełnienia obowiązków Komendanta PSG w Tarnowie
  Powierzenie pełnienia obowiązków Komendanta PSG w Tarnowie

Pełnienie obowiązków Komendanta Placówki SG w Tarnowie zostało powierzone mjr. SG Pawłowi GRABARKOWI.

 • mjr SG Paweł GRABAREK
  mjr SG Paweł GRABAREK

Mjr SG Paweł GRABAREK służbę w Straży Granicznej rozpoczął 18 czerwca 2001 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu na kierunku „Administracja”, w zakresie „Administracja gospodarcza”. W 2015 r. ukończył studia wyższe II stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie na kierunku „Pedagogika”, w zakresie „Edukacji dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe”, uzyskując tytuł magistra.

Ponadto w 2004 r. ukończył Studium Oficerskie w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Swoje doświadczenie w Straży Granicznej zdobywał pełniąc służbę w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym oraz w Wydziale Operacyjno-Śledczym, a także w Placówce SG kat. II w Krakowie-Balicach. Pełnił służbę w Wydziale Operacyjno-Śledczym, w tym na stanowiskach zastępcy naczelnika oraz naczelnika Wydziału. 18 listopada 2013 r. został przeniesiony i mianowany na stanowisko zastępcy komendanta Placówki SG kat. II w Krakowie-Balicach. Od 15 czerwca 2014 r. pełnił służbę w Wydziale Operacyjno-Śledczym Śląsko – Małopolskiego Oddziału SG,  w tym na stanowisku zastępcy naczelnika. Z dniem 16 maja 2016 r. został przeniesiony i mianowany na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Operacyjno-Śledczego w Karpackim Oddziale Straży Granicznej, a w okresie do dnia 14 czerwca 2016 r. zostały mu powierzone obowiązki naczelnika.

Mjr SG Paweł GRABAREK w trakcie swojej służby został odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej” (2016 r.) oraz Odznaką Straży Granicznej (2018 r.).

Z dniem 1 listopada 2019 r. mjr. SG Pawłowi GRABARKOWI powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Placówki SG w Tarnowie. 

 • Powołanie na stanowisko Komendanta PSG w Krakowie - Balicach
  Powołanie na stanowisko Komendanta PSG w Krakowie - Balicach

Natomiast na stanowisko Komendanta Placówki SG w Krakowie – Balicach powołany został mjr SG Winicjusz TĘCZAR.

 • mjr SG Winicjusz TĘCZAR
  mjr SG Winicjusz TĘCZAR

Mjr SG Winicjusz TĘCZAR służbę w Straży Granicznej rozpoczął 1 sierpnia 2000 r. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w 1999 r. ukończył studia wyższe II stopnia na kierunku „Zarządzanie i marketing”, w zakresie „Rachunkowość”, uzyskując tytuł magistra. W 2008 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, w zakresie „Migracji Międzynarodowych”. Ponadto, w 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w zakresie „Prawo Pracy”, a w 2012 r. studia podyplomowe również na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w zakresie „Tożsamość społeczno - kulturowa narodów Bliskiego i Środkowego Wschodu”. Natomiast w czerwcu 2019 r. ukończył studia podyplomowe w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.

Ponadto ukończył Studium Oficerskie w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie w 2002 r.

Swoje doświadczenie w Straży Granicznej zdobywał pełniąc służbę w Wydziale Finansów KaOSG, później kolejno w Granicznej Placówce Kontrolnej SG i Placówce SG w Krakowie-Balicach w pionach operacyjno - śledczym oraz do spraw cudzoziemców.

W 2011 r. mjr SG Winicjusz TĘCZAR został odznaczony Odznaką Straży Granicznej.

Od dnia 21 maja 2019 r. zostały mu powierzone obowiązki na stanowisku Komendanta Placówki SG w Tarnowie. 1 sierpnia 2019 r. mjr SG Winicjusz TĘCZAR został powołany na stanowisko Komendanta Placówki SG w Tarnowie.

Z dniem 1 listopada 2019 r. mjr. SG Winicjusza TĘCZARA powołano na stanowisko Komendanta Placówki SG w Krakowie – Balicach.

 

 

do góry