Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Nie pomógł im wyjazd za granicę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nie pomógł im wyjazd za granicę

Justyna Drożdż
05.11.2019

Wczoraj w trakcie odprawy paszportowej pasażerów przylatujących z Wielkiej Brytanii funkcjonariusze Placówki Straż Granicznej w Krakowie - Balicach zatrzymali trzech obywateli RP, którzy poszukiwani byli przez polski wymiar sprawiedliwości.

Wszyscy trzej mężczyźni uchylali się od obowiązku alimentacyjnego, czym naruszyli przepisy art. 209 § 1 kk, tj. kto uchyla się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego (…) podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Zatrzymani tatusiowie spędzą w areszcie w sumie ponad 500 dni.

  • Nie pomógł im wyjazd za granicę
    Nie pomógł im wyjazd za granicę

 

 

do góry