Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Prelekcja plenerowa z udziałem klas o profilu Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Prelekcja plenerowa z udziałem klas o profilu Straży Granicznej

Justyna Drożdż
08.11.2019

Dbając o pozytywny wizerunek formacji, bardzo często funkcjonariusze Karpackiego Oddziału SG spotykają się z dziećmi i młodzieżą szkolną. 7 listopada br. funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie przeprowadzili terenową prelekcję dla uczniów z Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu - młodzież z tych szkół realizuje program klas o profilu „Straż Graniczna”.

Pogadanka odbyła się w pięknym jesiennym plenerze. Licealiści zapoznani zostali z zadaniami realizowanymi przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz poznali specyfikę służby na tarnowskiej Placówce SG. Niecodzienne było to, że mogli w praktyce zweryfikować wiedzę dotyczącą przebiegu oraz zasad oznakowania granicy państwowej. Podczas zajęć terenowych zaprezentowano rodzaje znaków granicznych. Zwrócono szczególną uwagę, by nie uszkadzać, nie niszczyć i nie usuwać znaków granicznych. Poruszono także zagadnienia związane  z zasadami  poruszania się szlakami turystycznymi biegnącymi granicą państwa, pobytu w strefie nadgranicznej, ale także przekraczania granic w strefie Schengen.

Spotkanie było także okazją do przedstawienia młodym ludziom zasad i przepisów związanych z naborem do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

Młodzież przyjęła pogadankę z ogromnym zainteresowaniem. Na zakończenie uczniowie zadawali wiele dociekliwych pytań, dotyczących prezentowanych zagadnień, jak również codziennej służby w SG. 

  • Prelekcja plenerowa z udziałem klas o profilu Straży Granicznej
    Prelekcja plenerowa z udziałem klas o profilu Straży Granicznej
  • Prelekcja plenerowa z udziałem klas o profilu Straży Granicznej
    Prelekcja plenerowa z udziałem klas o profilu Straży Granicznej
  • Prelekcja plenerowa z udziałem klas o profilu Straży Granicznej
    Prelekcja plenerowa z udziałem klas o profilu Straży Granicznej

do góry