Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Trzy lata nie wjedzie do Schengen - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Trzy lata nie wjedzie do Schengen

Justyna Drożdż
28.11.2019

We wtorek funkcjonariusze Placówki SG w Zakopanem przeprowadzili kontrolę legalności pobytu w jednej z miejscowości powiatu chrzanowskiego. W jej wyniku zatrzymali obywatela Gruzji.

 Pobyt  cudzoziemca na terytorium RP był niezgodny z przepisami, dotyczącymi warunków wjazdu i pobytu na terytorium RP, gdyż dane kontrolowanego mężczyzny widniały w jednej z baz SG oraz bazie SIS II.

W wyniku kontroli ustalono, że wobec cudzoziemca od 21 maja br. obowiązuje wpis w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP i strefy Schengen jest niepożądany, ważny do dnia 17 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym Komendant PSG w Zakopanem wydał wobec mężczyzny decyzję o zobowiązaniu do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez okres 3 lat.

  • Trzy lata nie wjedzie do Schengen
    Trzy lata nie wjedzie do Schengen

do góry