Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Wyszedł z więzienia i wróci na Ukrainę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wyszedł z więzienia i wróci na Ukrainę

Justyna Drożdż
13.01.2021

Wczoraj funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie, po przeprowadzonej wobec cudzoziemca kontroli legalności pobytu na terytorium RP, zatrzymali obywatela Ukrainy, który wyszedł z zakładu karnego po ponad dwóch latach.

Mężczyzna odbywał karę pozbawienia wolności w związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz usiłowaniem popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Cudzoziemiec w związku odbywaniem kary pozbawienia wolności nie opuścił terytorium RP po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu, czym naruszył art. 302 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o cudzoziemcach.

Ponadto jego dane osobowe widniały wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany oraz w Systemie Informacyjnym Schengen, jako podstawa odmowy wjazdu i pobytu w strefie Schengen.

Mężczyzna nie posiadał tytułów pobytowych z innych państw obszaru Schengen, więc uznano jego pobyt za nielegalny. Komendant Placówki SG w Tarnowie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium RP i pozostałych krajów strefy Schengen przez okres 3 lat. Ponadto cudzoziemca pouczono za przebywanie na terytorium RP nie posiadając do tego tytułu prawnego.

  • Wyszedł z więzienia i wróci na Ukrainę
    Wyszedł z więzienia i wróci na Ukrainę

  • Wyszedł z więzienia i wróci na Ukrainę
    Wyszedł z więzienia i wróci na Ukrainę

 

do góry