Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
OBYWATELSTWO? BRAK. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

OBYWATELSTWO? BRAK.

Michał Tokarczyk
07.05.2021

Kiedyś był obywatelem Jugosławii. Przyjechał do Polski w latach 90. Popadł w poważny konflikt z prawem. Teraz, gdy wyszedł z więzienia, zajęła się nim Straż Graniczna.

We wtorek na terenie Tarnowa strażnicy graniczni zatrzymali 55-letniego cudzoziemca. Mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo i dane osobowe. Cudzoziemiec dopiero co zakończył odbywanie kary pozbawienia wolności w wymiarze 5 lat i 7 miesięcy. Nieposiadający żadnego obywatelstwa 55-latek, skazany został za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Gdy wyszedł na wolność, zaczęły się jego dalsze problemy.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonej przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Tarnowie okazało się, że mężczyzna figuruje również w wykazie osób niepożądanych w Polsce oraz w europejskich bazach danych jako osoba, której należy odmówić wjazdu na terytorium strefy Schengen.

Zatrzymany cudzoziemiec oświadczył, że przyjechał do Polski w latach 90. na podstawie jugosłowiańskiego paszportu. Kiedy po wojnie sytuacja na Bałkanach się skomplikowała, jego miejscowość urodzenia znalazła się na terytorium Serbii – chociaż on sam uważał się za Albańczyka z Kosowa. 55-latek do momentu wtorkowej kontroli, nie zdążył uregulować prawnie kwestii związanych z obywatelstwem.

Decyzją Sądu Rejonowego w Tarnowie zatrzymany cudzoziemiec został na 3 miesiące umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Równocześnie rozpoczęta została procedura identyfikacyjna, która pozwoli na potwierdzenie tożsamości mężczyzny, jak również wydanie dokumentów podróży oraz deportację cudzoziemca do kraju, który zostanie ustalony w trakcie procedury potwierdzającej obywatelstwo.

 

 

 

  • OBYWATELSTWO? BRAK. Strażnicy graniczni prowadzą mężczyznę od bramy więziennej do więźniarki
    OBYWATELSTWO? BRAK.
  • OBYWATELSTWO? BRAK. Strażnicy graniczni prowadzą mężczyznę od bramy więziennej do więźniarki
    OBYWATELSTWO? BRAK.
  • OBYWATELSTWO? BRAK. Strażnicy graniczni prowadzą mężczyznę od bramy więziennej do więźniarki
    OBYWATELSTWO? BRAK.
do góry