Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Wyniki kontroli firmy budowlanej w powiecie ostrowieckim - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wyniki kontroli firmy budowlanej w powiecie ostrowieckim

Justyna Drożdż
04.06.2021

Kilka dni temu funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kielcach zakończyli kontrolę w zakresie legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w jednej z firm, wykonujących prace budowlane w powiecie ostrowieckim.

Kontrolą objęto 13 cudzoziemców, w jej wyniku stwierdzono, iż właściciel kontrolowanego podmiotu powierzył nielegalne wykonywanie pracy 5 ob. Ukrainy. Zatrudniał cudzoziemców na warunkach niezgodnych z posiadanymi oświadczeniami/zezwoleniami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tym samym popełnił wykroczenie z art. 120 ust. 1 wspomnianej ustawy.

Ponadto kontrola wykazała, że 2 ob. Ukrainy wykonywało pracę nielegalnie na rzecz właściciela na warunkach niezgodnych z oświadczeniem o powierzeniu pracy (na innym stanowisku pracy niż zadeklarowane w oświadczeniu).

W wyniku kontroli stwierdzono również, iż właściciel firmy – nie dopełnił obowiązku informacyjnego, nie powiadomił właściwego powiatowego urzędu pracy w wymaganym terminie o podjęciu/ niepodjęciu pracy przez 11 cudzoziemców (w 18 przypadkach), tym samym popełnił wykroczenie z art. 120 ust 10 ww. ustawy,

W związku z popełnionymi wykroczeniami z art. 120 ust. 1,2 wspomnianej ustawy wobec pracodawcy i cudzoziemców zostanie skierowany wniosek do sądu.  W związku z wykroczeniem z art. 120 ust 10  pracodawcę ukarano mandatem karnym kredytowanym w kwocie 200zł.

  • Wyniki kontroli firmy budowlanej w powiecie ostrowieckim
    Wyniki kontroli firmy budowlanej w powiecie ostrowieckim

do góry