Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Spotkania informacyjne dla cudzoziemców rozpoczynających studia w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkania informacyjne dla cudzoziemców rozpoczynających studia w Polsce

Justyna Drożdż
06.10.2021

Przed rozpoczęciem roku akademickiego, Uniwersytet Jagielloński - wzorem ubiegłych lat - zorganizował INTRO DAYS, czyli szereg spotkań informacyjnych i organizacyjnych dla studentów zza granicy, rozpoczynających studia w Polsce.

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono funkcjonariusza Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach, którego zadaniem było przybliżenie cudzoziemskim studentom obowiązujących w Polsce regulacji prawnych.

Słuchacze zapoznali się z podstawowymi informacjami, dotyczącymi warunków wjazdu i pobytu w Polsce oraz przekraczania granic wewnętrznych przez studentów z krajów trzecich. Ponadto, omówione zostały zagadnienia dotyczące legalizacji pobytu oraz konsekwencje prawne związane z brakiem wymaganych dokumentów pobytowych, czy też przekroczeniem dozwolonego czasu pobytu w Polsce. Podczas prelekcji nie zabrakło również wyjaśnienia obowiązujących przepisów, odnoszącymi się do bieżącej sytuacji epidemicznej.

W INTRO DAYS - obok Straży Granicznej - uczestniczyli przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Z uwagi na sytuację pandemiczną, spotkania prowadzone były on-line.

  • Funkcjonariusz SG podczas INTRO DAYS
    Spotkania informacyjne dla cudzoziemców rozpoczynających studia w Polsce

do góry