Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Kieleccy funkcjonariusze SG skontrolowali legalność zatrudnienia prawie 550 cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kieleccy funkcjonariusze SG skontrolowali legalność zatrudnienia prawie 550 cudzoziemców

Justyna Drożdż
31.12.2021

W ostatnim okresie funkcjonariusze Placówki SG w Kielcach zakończyli dwie znaczne kontrole legalności zatrudniania cudzoziemców. Weryfikację przeprowadzono w agencji pośrednictwa pracy oraz firmie zajmującej się przetwórstwem spożywczym.

W sumie kontroli poddano prawie 550 cudzoziemców z kieleckich firm. W przeważającej większości byli to obywatele Ukrainy, a także Białorusi, Mołdowy, Gruzji i Rosji.

W pierwszym z kontrolowanych podmiotów ustalono, że prezes powierzył nielegalne wykonywanie pracy 68 cudzoziemcom, a 53 cudzoziemców nielegalnie pracowało na rzecz firmy. Głównie byli to  obywatele Ukrainy.

Pracodawca nielegalnie powierzając pracę popełnił wykroczenie z artykułu 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Natomiast nielegalne wykonywanie pracy narusza art. 120 ust. 2 wspomnianej wyżej ustawy.

Ponadto pierwszy jak i drugi pracodawca, nie dopełnili obowiązku poinformowania właściwego urzędu pracy o podjęciu bądź, niepodjęciu pracy przez 49 cudzoziemców, czym popełnili wykrocznie wskazane  w art. 120 ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Powierzanie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy zagrożone jest karą grzywny od 1 000 do nawet 30 000 zł. Ponadto karze grzywny podlega pracodawca, który w określonych w powyższej ustawie terminach nie dopełnia obowiązku powiadamiania właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu, bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. Karą grzywny zagrożone jest również nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca.

  • Kieleccy funkcjonariusze SG skontrolowali legalność zatrudnienia prawie 550 cudzoziemców
    Kieleccy funkcjonariusze SG skontrolowali legalność zatrudnienia prawie 550 cudzoziemców

 

 

do góry