Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Musieli wrócić do Gruzji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Musieli wrócić do Gruzji

Justyna Drożdż
12.01.2022

W ciągu ostatnich 4 dni, w lotniczym przejściu granicznym w Krakowie-Balicach 3 obywateli Gruzji otrzymało decyzje o odmowie wjazdu do Polski.

Pierwszy z nich, 51-letni mężczyzna, przyleciał do Krakowa w celu podjęcia zatrudnienia w jednej z małopolskich firm. Ustalono, że cudzoziemiec przebywał wcześniej w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, wykorzystał dopuszczalny przepisami czas pobytu i w chwili kontroli nie spełniał warunków wjazdu do RP.

Dane kolejnego obywatela Gruzji figurowały w bazach danych SG w celu odmowy wjazdu.  Podczas odprawy granicznej mężczyzna zadeklarował kilkudniowy pobyt w Polsce w celach turystycznych, a następnie podróż do Niderlandów. Jak twierdzi, nie wiedział o obowiązującym go zakazie wjazdu do Polski oraz krajów obszaru Schengen.

Ostatni z pasażerów, 45-latek przyleciał do Polski w celu podjęcia pracy w łódzkiej firmie budowlanej. W związku z brakiem wymaganych szczepień przeciwko COVID 19 był zmuszony odbyć obowiązkową kwarantannę. Gruzin, podając podczas kontroli granicznej fikcyjny adres pobytu w Polsce,  nie spełnił wymaganych warunków wjazdu na terytorium RP,  co było podstawą do wydania decyzji o odmowie wjazdu z uwagi na zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Komendant PSG w Krakowie - Balicach wydał każdemu z cudzoziemców decyzję o odmowie wjazdu do RP. Do czasu odlotu do Gruzji, cudzoziemcy przebywali w pomieszczeniach służbowych Placówki SG w Krakowie-Balicach.

  • Musieli wrócić do Gruzji
    Musieli wrócić do Gruzji

do góry