Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Kolejny kielecki pracodawca zatrudniał nielegalnie cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejny kielecki pracodawca zatrudniał nielegalnie cudzoziemców

Michał Tokarczyk
09.05.2022

Nawet 30 tys. złotych może kosztować kieleckiego pracodawcę zatrudnienie niezgodnie z przepisami obywateli Gruzji.

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kielcach zakończyli czynności służbowe w jednej z kieleckich spółek, działającej w branży budowlanej.  Kontrolą legalności zatrudnienia objętych zostało 16 cudzoziemców – wszyscy to obywatele Gruzji.

Okazało się, że prokurent kontrolowanej spółki aż w 14 przypadkach zatrudniał cudzoziemców, którzy nie posiadali odpowiednich zezwoleń na wykonywanie pracy lub na warunkach innych, niż w posiadanych zezwoleniach. Dodatkowo, w jednym przypadku praca została powierzona cudzoziemcowi, który przebywał nielegalnie w Polsce. Nieuczciwy pracodawca w 9 przypadkach nie dopełnił również niezbędnych formalności, odnośnie informowania właściwego urzędu pracy o fakcie niepodjęcia zatrudnienia przez cudzoziemców.

W związku z powyższym, wobec nieuczciwego pracodawcy skierowany zostanie wniosek do sądu o ukaranie. Może grozić mu grzywna nawet do 30 tys. zł.  Karą grzywny zagrożeni są również cudzoziemcy, którzy wykonując pracę bez zezwoleń naruszyli przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  • Kolejny kielecki pracodawca zatrudniał nielegalnie cudzoziemców Emblemat Straży Granicznej na okładce ustawy - zdjęcie ilustracyjne
    Kolejny kielecki pracodawca zatrudniał nielegalnie cudzoziemców
do góry