Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Gruziński tydzień w Krakowie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Gruziński tydzień w Krakowie

Dorota Kądziołka
21.06.2022

W ostatnim tygodniu funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie przeprowadzili kontrole legalności pobytu wobec 12 obywateli Gruzji. Dwóch z nich zobowiązano do powrotu.

Pierwszy z Gruzinów, którzy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu, podczas swojego legalnego pobytu złożył wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Niestety okazało się, że został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo kradzieży z włamaniem i na karę pozbawienia wolności 1 roku z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat.

Drugi cudzoziemiec, po wjeździe do Polski, nie stawił się u pracodawcy. Nie wskazał rzeczywistego, zgodnego z prawem celu pobytu, więc została mu cofnięta wiza. Dane cudzoziemca figurowały w systemach, jako osoby niepożądanej na terytorium RP.

W obu przypadkach Komendant Placówki SG w Krakowie wydał decyzje o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat.

 

  • Gruziński tydzień w Krakowie Samochód SG
    Gruziński tydzień w Krakowie
do góry