Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Syryjczycy próbowali nielegalnie dostać się do Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Syryjczycy próbowali nielegalnie dostać się do Polski

Justyna Drożdż
10.01.2023

Podczas pierwszych kilku dni stycznia na lotnisku w Krakowie-Balicach, zakończyła się podróż ósemki cudzoziemców, którzy zostali zatrzymani w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy, przy wykorzystaniu podrobionych oraz cudzych dokumentów tożsamości.

Cudzoziemcy przylecieli samolotami rejsowymi z Aten. W trakcie legitymowania posłużyli się podrobionymi na wzór autentycznych lub cudzymi autentycznymi dokumentami tożsamości wydanymi m.in. w Polsce, Niemczech, Królestwie Niderlandów, Hiszpanii i Grecji. Jeden z dokumentów został przerobiony poprzez wymianę zdjęcia, a w dwóch kolejnych przerobione zostały ostatnie cyfry w dacie ważności.

Funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie - Balicach po przeprowadzeniu kontroli legalności pobytu wobec cudzoziemców, zatrzymali podróżnych którymi byli mężczyźni w wieku od 20 do 53 lat, deklarujący narodowość syryjską.

Podrobione i przerobione dokumenty zostały zatrzymane jako dowody w sprawie.

Obywatelom Syrii przedstawiono zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy państwowej przy użyciu podstępu i podrobienia dokumentu. W trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanych przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali odpowiedzialności.

W porozumieniu z właściwym Prokuratorem wobec obywateli Syrii ustalono karę od 4 do 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 1 roku, a w dwóch przypadkach na 2 lata oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy sądu przez okres 6 miesięcy. Dodatkowo jeden z cudzoziemców został objęty dozorem kuratora.

Ponadto wobec każdego z zatrzymanych Syryjczyków Komendant Placówki SG w Krakowie-Balicach wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

  • Syryjczycy próbowali nielegalnie dostać się do Polski
    Syryjczycy próbowali nielegalnie dostać się do Polski

 

 

do góry