Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Podsumowano współpracę z Republiką Słowacji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podsumowano współpracę z Republiką Słowacji

Justyna Drożdż

17 maja 2023 r. w siedzibie Placówki Straży Granicznej w Zakopanem odbyło się spotkanie Aparatu Pomocnika Pełnomocnika Granicznego odcinka Karpackiego Oddziału SG, wraz z jego odpowiednikami po stronie słowackiej.

Karpacki Oddział Straży Granicznej reprezentował Komendant PSG w Zakopanem ppłk SG Andrzej Karkoszka oraz Komendant PSG w Tarnowie - kpt. SG Paweł Wolak. Natomiast przedstawicielami  strony słowackiej byli Pomocnicy Pełnomocników Granicznych z Bardejova, Starej Lubovňi oraz Kiežmaroka.

Podczas spotkania granicznego podsumowano współpracę, dokonano analizy zagrożeń przestępczością graniczną oraz oceniono zrealizowane zadania na wspólnie ochranianym odcinku granicy polsko-słowackiej. Biorąc pod uwagę występujące zagrożenia, podjęto także plany i uzgodniono zadania do realizacji podczas przyszłej współpracy.

do góry