Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
PSG Kielce -

Nawigacja

PSG Kielce

PSG Kielce

Michał Tokarczyk
06.11.2017

Placówka Straży Granicznej w Kielcach

Placówka Straży Granicznej w Kielcach

im. płk. Przemysława Nakoniecznikoffa - Klukowskiego


ul. Kusocińskiego 51
25-045 Kielce

e-mail: kielce@strazgraniczna.pl
telefon: (+48) 41 348 33 30
nr. fax.: (+48) 41 348 33 25

Komendant PSG w Kielcach
ppłk SG Daniel WOJTASZKIEWICZ

 

 

 

Straż Graniczna rozpoczęła swą działalność służbową w Kielcach w dniu 19 października 2001 roku w formie Wydziału X Zamiejscowego Zarządu Operacyjno – Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej. Z chwilą powstania w dniu 15 września 2004 r. Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie, w oparciu o tę komórkę organizacyjną utworzono Graniczną Placówkę Kontrolną Straży Granicznej w Kielcach, która w sierpniu 2005 roku zmieniła nazwę na Placówkę Straży Granicznej w Kielcach. Z dniem 01.11.2017r. Placówka Straży Granicznej w Kielcach została włączona w struktury Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Od początku istnienia mieści się w obiektach przy ulicy Kusocińskiego 51, należących do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
 
Położona w centrum województwa świętokrzyskiego, regionu zagrożonego nielegalną migracją, przestępczością z udziałem cudzoziemców, których rozpoznawanie i zwalczanie jest obecnie priorytetowym zadaniem Straży Granicznej realizowanym w głębi terytorium Polski. Istotnym elementem mającym wpływ na efektywność działań jest usytuowanie placówki w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych, w tym o charakterze międzynarodowym, przebiegających przez teren służbowej odpowiedzialności.
 
Zasięg działania Placówki Straży Granicznej w Kielcach to obszar całego województwa świętokrzyskiego, obejmujący obszar 1 miasta na prawach powiatu – Kielce oraz 13 powiatów ziemskich tj:
kielecki;
jędrzejowski;
staszowski;
opatowski;
włoszczowski;
sandomierski;
konecki;
buski;
skarżyski;
starachowicki;
pińczowski;
kazimierski;
ostrowiecki;
 
Funkcjonariusze PSG Kielce prowadzą również kontrolę ruchu granicznego w lotniczym przejściu granicznym w Kielcach – Masłowie, które od dnia 1 stycznia 2013r. funkcjonuje jako dodatkowe lotnicze przejście graniczne, obsługujące niewielką liczbę lotów - głównie samolotów prywatnych.
 
do góry