Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
PSG Tarnów -

Nawigacja

PSG Tarnów

PSG Tarnów

Michał Tokarczyk
16.05.2016

Placówka Straży Granicznej w Tarnowie

Placówka Straży Granicznej w Tarnowie
ul. Zbylitowska 9, 33-101 Tarnów
tel.: (14) 622 80 00, (14) 622 80 03 (sekretariat), fax: (14) 622 80 05
e-mail: sdo.tarnow@strazgraniczna.pl

Komendant PSG w Tarnowie
mjr SG Paweł Grabarek 

 

 

 

Placówka SG w Tarnowie została utworzona w 15 stycznia 2008 roku. Istnienie PSG w Tarnowie w pełni przystaje do fundamentalnych założeń w postaci odsunięcia formacji od linii granicy wewnętrznej UE/Schengen w głąb terytorium kraju, dostosowywania infrastruktury SG na terytorium RP do zadań formacji po wejściu do strefy Schengen, jak również ukierunkowania na przeciwdziałanie nielegalnej migracji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wytypowanych szlaków komunikacyjnych. Placówka administruje odcinkiem granicy państwowej od znaku granicznego I/202 do znaku granicznego II/66.


Placówka SG w Tarnowie tworzy swoistą "drugą linię" dla placówek funkcjonujących na granicy z Ukrainą, gdyż w jej terytorialnym zasięgu leżą główne tranzytowe szlaki komunikacyjne na kierunku z Ukrainy do Europy Zachodniej.

W ramach Placówki SG w Tarnowie funkcjonuje również Grupa Zamiejscowa w Gorlicach. Takie rozwiązanie pozwola funkcjonariuszom Straży Granicznej jeszcze bardziej sprawnie i skutecznie realizować swoje zadania na terenie odpowiedzialności służbowej.

Obszar działania Placówki Straży Granicznej w Tarnowie obejmuje powiaty: tarnowski, nowosądecki, proszowicki, gorlicki, dąbrowski, brzeski, bocheński oraz miasta Tarnów i Nowy Sącz.

 

do góry