Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
PSG Tarnów -

Nawigacja

PSG Tarnów

PSG Tarnów

Michał Tokarczyk
16.05.2016

Placówka Straży Granicznej w Tarnowie

Placówka Straży Granicznej w Tarnowie
(w budynku Komisariatu Policji Tarnów - Centrum)
ul. Narutowicza 6, 33-100 Tarnów
tel.: (14) 662 00 20, fax: (14) 662 00 25
e-mail: sdo.tarnow@strazgraniczna.pl

Komendant PSG w Tarnowie
mjr SG Paweł Grabarek 

 

Placówka SG w Tarnowie została utworzona w 15 stycznia 2008 roku. Istnienie PSG w Tarnowie w pełni przystaje do fundamentalnych założeń w postaci odsunięcia formacji od linii granicy wewnętrznej UE/Schengen w głąb terytorium kraju, dostosowywania infrastruktury SG na terytorium RP do zadań formacji po wejściu do strefy Schengen, jak również ukierunkowania na przeciwdziałanie nielegalnej migracji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wytypowanych szlaków komunikacyjnych. Placówka administruje odcinkiem granicy państwowej od znaku granicznego I/202 do znaku granicznego II/66.


Placówka umiejscowiona jest w dwóch budynkach:

Tarnów w komisariacie Policji Tarnów-Centrum ul. Narutowicza 6, 33-100 Tarnów (porozumienie z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie),
ul. Zgłobicka 8, 33-113 Zgłobice, (umowa użyczenia z Powiatowym Zarządem Dróg w Tarnowie).

Placówka SG w Tarnowie tworzy swoistą "drugą linię" dla placówek funkcjonujących na granicy z Ukrainą, gdyż w jej terytorialnym zasięgu leżą główne tranzytowe szlaki komunikacyjne na kierunku z Ukrainy do Europy Zachodniej.

W ramach Placówki SG w Tarnowie funkcjonuje również Grupa Zamiejscowa w Gorlicach. Takie rozwiązanie pozwola funkcjonariuszom Straży Granicznej jeszcze bardziej sprawnie i skutecznie realizować swoje zadania na terenie odpowiedzialności służbowej.

Obszar działania Placówki Straży Granicznej w Tarnowie obejmuje powiaty: tarnowski, nowosądecki, proszowicki, gorlicki, dąbrowski, brzeski, bocheński oraz miasta Tarnów i Nowy Sącz.

 

do góry