Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Azjata przyjechał „turystycznie” do pracy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Azjata przyjechał „turystycznie” do pracy

Michał Tokarczyk
10.05.2018

Obywatel Chin zamierzał uzyskać zezwolenie na pobyt oraz pozwolenie na pracę w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. Zapomniał jednak, że wjechał na teren strefy Schengen w celach turystycznych. Teraz będzie musiał opuścić Polskę.

Wczoraj po informacji uzyskanej z Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, funkcjonariusze Wydziału ds. Cudzoziemców z Karpackiego Oddziału SG przeprowadzili kontrolę legalności pobytu w stosunku do obywatela Chin.

Azjata przebywał w Polsce na podstawie ważnego paszportu oraz wizy Schengen, wydanej przez Republikę Włoch w celach turystycznych. Tego typu dokumenty uprawniały go wyłącznie do turystycznego przemieszczania się po strefie Schengen.

W trakcie kontroli legalności pobytu stwierdzono, iż ww. cudzoziemiec na terytorium RP przyleciał bezpośrednio z Chin - z przesiadką we Włoszech – 2 maja 2018 r. przez lotnicze przejście graniczne w Krakowie – Balicach. Po przylocie udał się do Nowego Sącza, gdzie zamieszkał w jednym z hoteli.

Początkowo mężczyzna tłumaczył, że celem jego podróży były odwiedziny znajomych w Nowym Sączu, jednak nie potrafił określić kogo. Nie znał imion, ani nazwisk, czy też adresów. W trakcie dalszej rozmowy stwierdził, że będąc w Chinach od znajomego, otrzymał numer telefonu do obywatela Polski, który miał mu załatwić pracę na terenie Nowego Sącza. Praca cudzoziemca miała polegać na handlowaniu mięsem przez Internet.

W związku z tym, iż cudzoziemiec w trakcie turystycznego pobytu postanowił jednak ubiegać się o zezwolenie na pobyt i pracę na terytorium Polski, przestał spełniać warunki potrzebne do otrzymania wizy.  W związku z powyższym Komendant KaOSG wydał decyzję o cofnięciu wizy posiadanej przez Azjatę.

Następnie, w związku z brakiem ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu terenie Polski, obywatel Chin otrzymał decyzję administracyjną, zobowiązującą do opuszczenia naszego kraju. Dodatkowo cudzoziemiec nie będzie mógł wjechać na terytorium Polski i krajów Schengen przez okres 12 miesięcy.

 

  • Azjata przyjechał „turystycznie” do pracy
    Azjata przyjechał „turystycznie” do pracy
  • Azjata przyjechał „turystycznie” do pracy
    Azjata przyjechał „turystycznie” do pracy
do góry