Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Bilateralne spotkanie Pełnomocników Granicznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Bilateralne spotkanie Pełnomocników Granicznych

Justyna Drożdż
11.05.2018

10 maja bieżącego roku w siedzibie Dyrekcji Policji Granicznej i ds. Cudzoziemców Republiki Słowacji w m. Sobrance, odbyło się spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski oraz Słowacji.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: Pełnomocnik Graniczny RP dla odcinka Karpackiego OSG ppłk SG Stanisław Laciuga, Pełnomocnik Graniczny RP dla odcinka Śląskiego OSG płk SG Adam Jopek oraz Pełnomocnik Graniczny RP dla odcinka Bieszczadzkiego OSG płk SG Robert Rogoz.

Natomiast stronę słowacką reprezentowali: Pełnomocnik Graniczny Republiki Słowacji w Sobrance pplk. Ing. Tomáš Glezgo, Zastępca Pełnomocnika Granicznego Republiki Słowacji w Żylinie plk. JUDr. Peter Sivoň, jak również Pełnomocnik Graniczny Republiki Słowacji w Preszowie plk. Mgr. Dušan Sabol.

W spotkaniu uczestniczyli również Zastępcy, Pomocnicy i Eksperci Pełnomocników Granicznych Polski i Słowacji.

Strony omówiły aktualną sytuację migracyjną na wspólnie ochranianych odcinkach granicy, zadania realizowane podczas wspólnych patroli oraz podsumowały działalność i współpracę Pełnomocników Granicznych i Pomocników Pełnomocników Granicznych Polski i Słowacji w II półroczu 2017 r. Jednocześnie oceniono funkcjonowanie Centrów Współpracy Policyjnej i Celnej Trstená - Chyżne oraz Barwinek - Vyšnỳ Komárnik.

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry