Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Wyjechała poza strefę przygraniczną - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wyjechała poza strefę przygraniczną

Michał Tokarczyk
11.07.2018

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kielcach skontrolowali pasażerów ukraińskiego autobusu liniowego, udającego się do Warszawy. Okazało się, że jedna z pasażerek postanowiła pojechać do stolicy w ramach zezwolenia MRG

Zezwolenie na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego (MRG) pozwala mieszkańcom strefy przygranicznej Polski i Ukrainy na regularne przekraczanie granicy między RP a Ukrainą. Powodem przekroczenia granicy mogą być względy społeczne, kulturalne lub rodzinne oraz uzasadnione powody ekonomiczne - o ile nie mają one charakteru działalności zarobkowej. Jednorazowy pobyt - w strefie przygranicznej RP -  może trwać nie dłużej niż 90 dni każdorazowo od dnia przekroczenia granicy.

Skontrolowana w gminie Opatów obywatelka Ukrainy, przedstawiła do kontroli paszport oraz zezwolenie MRG, na podstawie którego wjechała do Polski. W związku z przekroczeniem strefy przygranicznej została zatrzymana. Komendant PSG w Kielcach wydał wobec niej decyzję zobowiązującą do opuszczenia Polski oraz półroczny zakaz ponownego wjazdu do RP oraz innych krajów strefy Schengen.

 

  • W ramach małego ruchu granicznego do Warszawy - fot. MSZ
    W ramach małego ruchu granicznego do Warszawy - fot. MSZ
do góry