Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Zatrzymany ob. Armenii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymany ob. Armenii

Justyna Drożdż
12.07.2018

Wczoraj w Niepołomicach funkcjonariusze PSG w Zakopanem zatrzymali obywatela Armenii.

Pobyt cudzoziemca na terytorium RP był niezgodny z przepisami, dotyczącymi warunków wjazdu i pobytu na terytorium RP. Mężczyzna widniał w jednej z baz danych, jako osoba niepożądana na terytorium RP. Podczas legitymowania cudzoziemiec przedstawił ważny paszport wydany przez władze Armenii oraz nieważną kartę pobytu. Dodatkowo po przybyciu do PSG w Zakopanem, zatrzymanego przebadano na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - uzyskano wskazanie 3,06 ‰. Z uwagi na stan psychofizyczny mężczyzny, po sporządzeniu dokumentacji związanej z zatrzymaniem, ob. Armenii osadzono w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji w  Zakopanem.

W dniu dzisiejszym wobec zatrzymanego mężczyzny wszczęto postępowanie w sprawie  zobowiązania  do powrotu. W związku z nielegalnym pobytem - zgodnie z art. 41 kodeksu wykroczeń - w stosunku do ob. Armenii zastosowano pouczenie.

 

  • Zatrzymany ob. Armenii
    Zatrzymany ob. Armenii

 

do góry