Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Obywatele Ukrainy zatrzymani na budowie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obywatele Ukrainy zatrzymani na budowie

Justyna Drożdż
03.08.2018

Wczoraj popołudniu na budowie domu jednorodzinnego, w jednej z miejscowości gminy Bobowa, funkcjonariusze Grupy ds. Cudzoziemców PSG w Tarnowie przeprowadzili kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

Strażnicy graniczni na podstawie art. 394 pkt 1 i 2, w związku z art. 302 ust 1 pkt.  4 Ustawy o cudzoziemcach zatrzymali 2 mężczyzn - ob. Ukrainy.

Natomiast właściciel budowy powierzał mężczyznom nielegalne wykonywanie pracy w charakterze budowlańców. Cudzoziemcy podczas kontroli legalności zatrudnienia nie posiadali zezwolenia na pracę. Polak powierzający zatrudnienie naruszył art. 120 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - (tj. „kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł. do 30000 zł”). W związku powyższym wobec pracodawcy zostanie sporządzony wniosek do Sądu Rejonowego o ukaranie.

W stosunku do osób zatrzymanych stwierdzono naruszenie przepisów art. 120 ust. 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (tj. brak zezwolenia na pracę).

W związku z powyższym, zatrzymani mężczyźni zostali zobowiązani do opuszczenia terytorium RP. Nie będą również mogli ponownie wjechać do Polski oraz innych krajów strefy Schengen przez okres jednego roku. 

 

  • Obywatele Ukrainy zostali zatrzymani na budowie
    Obywatele Ukrainy zostali zatrzymani na budowie
  • Obywatele Ukrainy zostali zatrzymani na budowie
    Obywatele Ukrainy zostali zatrzymani na budowie
  • Obywatele Ukrainy zostali zatrzymani na budowie
    Obywatele Ukrainy zostali zatrzymani na budowie

 

 

do góry