Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Kolejni funkcjonariusze KaOSG powrócili z misji zagranicznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejni funkcjonariusze KaOSG powrócili z misji zagranicznych

Justyna Drożdż
13.09.2018

Karpacki Oddział SG aktywnie uczestniczy w międzynarodowych przedsięwzięciach, zapewnia zarówno obsadę etatową, jak i sprzęt służbowy.

Funkcjonariusze z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej biorący udział w misjach zagranicznych spotkali się wczoraj z Komendantem KaOSG, aby podsumować udział w działaniach poza granicami kraju. Uczestniczący w misjach strażnicy graniczni wymieniali się doświadczeniami oraz uwagami dotyczącymi wykonywania zadań związanych z udziałem Straży Granicznej w misjach zagranicznych.

Od początku roku w działania we współpracy z Agencją Frontex oraz w ramach udziału w misjach bilateralnych w Macedonii  zaangażowanych było łącznie 30 funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału SG.  14 strażników granicznych brało udział w Wspólnych Operacjach z Agencją Frontex, w tym 1 oddelegowany był do Centrum Sytuacyjnego Agencji  w Grecji. Natomiast 4 funkcjonariuszy nadal uczestniczy w działaniach w Grecji oraz Bułgarii. Podczas 8 edycji wsparcia Macedonii delegowanych było 16 funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału SG, w tym dwóm funkcjonariuszom powierzono funkcję dowódcy oraz jednemu funkcję zastępcy dowódcy. Oddelegowani funkcjonariusze byli odpowiedzialni również m.in. za przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów uchodźczych, daktyloskopowanie, badanie dokumentów pod kątem autentyczności, pełnienie obowiązków na drugiej linii kontroli, nadzór oraz fizyczne zabezpieczenie odcinka granicy państwowej.

Komendant KaOSG płk SG Stanisław Laciuga podziękował funkcjonariuszom, za godne reprezentowanie Straży Granicznej poza granicami kraju. Docenił również trud i osobiste zaangażowanie funkcjonariuszy w kształtowaniu bezpieczeństwa Europy.

 

 

 

do góry