Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Funkcjonariusze KaOSG szkolili nowosądeckich przedsiębiorców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusze KaOSG szkolili nowosądeckich przedsiębiorców

Justyna Drożdż
11.03.2019

W miniony czwartek w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu odbyło się szkolenie z tematyki zatrudniania cudzoziemców oraz delegowania pracowników za granicę.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego, zatrudniających cudzoziemców na terytorium Polski.

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu reprezentowali podczas szkolenia funkcjonariusze Wydziału ds. Cudzoziemców chor. szt. SG Mariola Zgorzało oraz st. chor. SG Mirosław Młynarczyk, zajmujący się tematyką związaną z zatrudnianiem cudzoziemców na terytorium RP.

Funkcjonariusze w swoim wystąpieniu omówili zagadnienia związane m.in. z:  procedurą zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP, dostępem cudzoziemców do polskiego rynku pracy, zwolnieniami z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę. Jednocześnie podczas zajęć szkoleniowych zostały omówione kwestie odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  • Funkcjonariusze KaOSG szkolili nowosądeckich przedsiębiorców
    Funkcjonariusze KaOSG szkolili nowosądeckich przedsiębiorców

 

do góry