Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Zaproszenie na Święto Straży Granicznej w Nowym Sączu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zaproszenie na Święto Straży Granicznej w Nowym Sączu

Justyna Drożdż
17.05.2019

Szanowni Państwo,

Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej ma zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej, które będą miały miejsce w dniach 19 oraz 20 maja 2019 r. w Nowym Sączu.

 

 

Program uroczystości:

19 maja 2019 r.

12:00 -  Uroczysta Msza Święta w kościele pw. Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu (Biały Klasztor)

 

20 maja 2019 r.

11:00 - Płyta Rynku w Nowym Sączu

          -  pokaz musztry w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej

          -  występ okolicznościowy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej

 

12:00 - Baszta Kowalska na Zamku Królewskim w Nowym Sączu - uroczysty apel:

           -   złożenie meldunku, hymn państwowy praz podniesienie na maszt flagi państwowej,

           -   wręczenie wyróżnień i awansów,

           -  okolicznościowe przemówienia,

           -  wiązanka utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej SG

W trakcie trwania uroczystości przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przygotowane zostanie stanowisko ze sprzętem specjalistycznym oraz pojazdami Straży Granicznej, które będą udostępnione do oglądania dla zgromadzonych przy ruinach sądeckiego zamku gości oraz publiczności. Dodatkowo dla wszystkich uczestników apelu przewidziany jest poczęstunek – tzw. wojskowa grochówka.

 • Zaproszenie na Święto Straży Granicznej
  Zaproszenie na Święto Straży Granicznej
 • Zaproszenie na Święto Straży Granicznej
  Zaproszenie na Święto Straży Granicznej
 
 

Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu jest obecnie jednym z 9 Oddziałów Straży Granicznej w  Polsce.  Swym zasięgiem terytorialnym obejmuje dwa województwa: małopolskie i świętokrzyskie. Odpowiada za ochronę granicy państwowej ze Słowacją na odcinku 319, 49 km. Obowiązki służbowe wykonuje w nim 739 funkcjonariuszy oraz 158 pracowników cywilnych. 

Komendant KaOSG wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego urzędu – Komendy Karpackiego Oddziału SG zlokalizowanej w Nowym Sączu oraz Komendantów Placówek.

W skład Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wchodzą 4 placówki: Placówka Straży Granicznej w Krakowie-Balicach, Placówka Straży Granicznej w Zakopanem, Placówka Straży Granicznej w Tarnowie oraz Placówka Straży Granicznej w Kielcach.

Komendant KaOSG jak i Komendanci poszczególnych placówek są terenowymi organami Straży Granicznej, które planują, organizują, kontrolują i kierują wykonywaniem przez podległych funkcjonariuszy zadań służbowych, w szczególności w zakresie:

 • ochrony granicy państwowej
 • kontroli ruchu granicznego
 • zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji
 • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w zakresie właściwości SG
 • przeprowadzania kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców i powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

Na szczególną uwagę zasługują również komórki organizacyjne KaOSG w Nowym Sączu, które pełnią funkcje reprezentacyjne na rzecz całej formacji: Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz Wydział Odwodowy (Reprezentacyjny) – pełniący funkcję Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

 • Zaproszenie na Święto Straży Granicznej
  Zaproszenie na Święto Straży Granicznej
 • Zaproszenie na Święto Straży Granicznej
  Zaproszenie na Święto Straży Granicznej

 

do góry