Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Święto Straży Granicznej w Nowym Sączu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Święto Straży Granicznej w Nowym Sączu

Justyna Drożdż
20.05.2019

19 i 20 maja br. w Nowym Sączu odbyły się uroczystości związane z 28. rocznicą powołania Straży Granicznej.

Uroczystości poprzedziła odprawiona w dniu 19 maja 2019 r. o godzinie 12.00 w kościele  pw. Matki Bożej Niepokalanej msza święta, pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej SG, pocztu sztandarowego  Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy, biorących udział  w oprawie liturgicznej. Mszę świętą koncelebrował kapelan KaOSG ks. ppor. SG Robert Młynarczyk. W nabożeństwie udział wzięła również kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy Karpackiego Oddziału SG, na czele z Komendantem KaOSG – płk. SG Stanisławem Laciugą oraz jego zastępcami.

 

Centralnym punktem uroczystości był 20 maja 2019 r. uroczysty apel, który rozpoczął się punktualnie o godzinie 12.00 przy sądeckiej Baszcie Kowalskiej. W tym właśnie miejscu  wmurowane są odtworzone tablice, upamiętniające 194 poległych w walce za wolną Polskę żołnierzy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, którego imię nosi Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu.

 

Gospodarz uroczystości - Komendant Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu  płk SG Stanisław Laciuga - przyjął meldunek od prowadzącego uroczystość, a następnie przywitał się ze sztandarem oraz pododdziałami. Obchody rozpoczęły się odegraniem Hymnu Państwowego oraz podniesieniem flagi państwowej na maszt.

Następnie wręczono wyróżnionym pracownikom i funkcjonariuszom odznaczenia państwowe i resortowa oraz akty mianowania na kolejne stopnie służbowe.

 

Tegoroczni absolwenci kursu oficerskiego  byli promowani na pierwszy stopień oficerski w trakcie centralnych obchodów Święta Straży Granicznej, które odbyły się w Warszawie 16 maja.

 

 

Ceremonia zakończyła się wykonaniem przez Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej wiązanki utworów patriotycznych.

 

W trakcie trwania uroczystości został przygotowany przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej pokaz sprzętu specjalistycznego.

Natomiast przed uroczystością o godzinie 11.00 na płycie sądeckiego Rynku odbył się pokaz musztry w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz występ okolicznościowy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. 

 

 

 

 

do góry