Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
4 cudzoziemców pracowało nielegalnie w Tarnowie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

4 cudzoziemców pracowało nielegalnie w Tarnowie

Justyna Drożdż
17.06.2019

Funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie przeprowadzili kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom w jednej z firm wykonujących prace instalacyjne na terenie Tarnowa.

W wyniku kontroli ujawnili Polaka, powierzającego nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcom bez wymaganego przepisami zezwolenia na pracę, czym naruszył art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jednocześnie podczas kontroli wylegitymowano 4 obywateli Ukrainy. Jak się okazało mężczyźni w wieku od 19 do 42 lat, wykonywali nielegalnie pracę na rzecz kontrolowanego podmiotu. Cudzoziemcy pracowali bez wymaganego przepisami zezwolenia na pracę, czym naruszyli art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Za naruszenie przepisów w stosunku do ob. RP został skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Natomiast w stosunku do 4 obywateli Ukrainy Komendant Placówki SG w Tarnowie wydał decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu, z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium strefy Schengen przez okres jednego roku.  Ponadto wobec osób zatrzymanych została zastosowana sankcja w postaci pouczenia zgodnie z art. 41 Kodeksu Wykroczeń.

 • 4 cudzoziemców pracowało nielegalnie w Tarnowie
  4 cudzoziemców pracowało nielegalnie w Tarnowie

 • 4 cudzoziemców pracowało nielegalnie w Tarnowie
  4 cudzoziemców pracowało nielegalnie w Tarnowie

 • 4 cudzoziemców pracowało nielegalnie w Tarnowie
  4 cudzoziemców pracowało nielegalnie w Tarnowie

 • 4 cudzoziemców pracowało nielegalnie w Tarnowie
  4 cudzoziemców pracowało nielegalnie w Tarnowie

 

 

do góry