Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Nieznajomość prawa szkodzi - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nieznajomość prawa szkodzi

Michał Tokarczyk
09.07.2019

Niemiłe zaskoczenie spotkało odlatujące w niedzielne przedpołudnie z Krakowa-Balic do Lwowa obywatelki Ukrainy – matkę wraz z 10-letnią córką.

W wyniku sprawdzeń dokonanych na lotnisku podczas przekraczania granicy okazało się bowiem, że dziewczynka od 147 dni przebywała nielegalnie na terytorium Polski. Jej matka natomiast przebywała i pracowała w Polsce legalnie, posiadając stosowne dokumenty. Obywatelka Ukrainy wyjaśniła funkcjonariuszom, że nie była świadoma faktu, że jej córka, uczennica polskiej szkoły podstawowej, powinna posiadać wizę lub inne zezwolenie na pobyt. Myślała, że dziewczynkę, która przyjechała do Polski w listopadzie 2018 roku w ruchu bezwizowym, na podstawie paszportu biometrycznego … nie obowiązuje liczenie dni pobytu.

W związku z zaistniałą sytuacją, czyli przebywaniem na terytorium RP bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu, uprawniającego do wjazdu i pobytu (art. 302 ust. 1 pkt. 1 ustawy o cudzoziemcach) cudzoziemce wręczone zostało zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, matka (obywatelka Ukrainy) sama legalnie przebywając na terytorium RP, powinna złożyć we właściwym urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na pobyt dla małoletniej córki.

Warto wiedzieć, że przepisy dotyczące przekraczania granicy do RP w ruchu wizowym, bezwizowym oraz dozwolonej długości pobytu w Polsce (np. 90 dni w okresie 180 dni dla obywateli Ukrainy podróżujących turystycznie i przekraczających granicę na podstawie paszportów biometrycznych) obowiązują zarówno dorosłych, jak i dzieci. Wymagane dokumenty oraz liczenie dni pobytu są jednakowe dla wszystkich, a nieprzestrzeganie przepisów pobytowych w konsekwencji skutkować może wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu i czasowym zakazem wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen.

 

  • Nieznajomość prawa szkodzi
    Nieznajomość prawa szkodzi
do góry