Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Kolejny pracodawca nie dopełnił formalności - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejny pracodawca nie dopełnił formalności

Justyna Drożdż
08.07.2019

W miniony piątek funkcjonariusze z Placówki SG w Tarnowie zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia na jednej z tarnowskich budów. Okazało się, że zagraniczny pracodawca zatrudniał nie do końca legalnie swoich rodaków.

Podczas prac budowlanych wylegitymowanych zostało 8 obywateli Ukrainy. W stosunku do dwóch z nich kontrola wykazała zastrzeżenia. Pierwszy z nich, 24-letni mężczyzna widniał w bazach danych jako osoba, wobec której prowadzone jest już postępowanie administracyjne przez Straż Graniczną. Tego cudzoziemca poinstruowano o konieczności szybkiego stawiennictwa do organu prowadzącego jego sprawę.

Drugi z obcokrajowców nie posiadał wymaganego przepisami, odpowiedniego zezwolenia na wykonywanie pracy w Polsce. W związku z naruszeniem przepisów Ustawy o cudzoziemcach 39-latek został zatrzymany. Za wykonywanie pracy wbrew przepisom wobec obywatela Ukrainy zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w formie pouczenia. Natomiast Komendant Placówki SG w Tarnowie wydal wobec mężczyzny decyzję zobowiązującą do opuszczenia Polski. Dodatkowo obywatel Ukrainy został objęty rocznym zakazem ponownego wjazdu do RP oraz pozostałych krajów strefy Schengen.

W stosunku do prezesa kontrolowanego podmiotu – również obywatela Ukrainy – został skierowany wniosek do Sądu o ukaranie. Przypominamy, że za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców grozi kara grzywny do 30 tys. zł (art. 120 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

  • Pracodawca nie dopełnił formalności
    Pracodawca nie dopełnił formalności
  • Pracodawca nie dopełnił formalności
    Pracodawca nie dopełnił formalności

do góry