Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Czy można przekroczyć granicę na akcie urodzenia? - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Czy można przekroczyć granicę na akcie urodzenia?

Justyna Drożdż
03.09.2019

W poniedziałkowy wieczór do odprawy paszportowej przed podróżą do Londynu zgłosiła się podróżująca z synem obywatelka Polski. Kobieta przedstawiła do kontroli własny dokument tożsamości oraz akt urodzenia 6-letniego syna.

Na pytanie o dokument dziecka odpowiedziała, że podczas telefonicznej rozmowy z przedstawicielem linii lotniczej dowiedziała się, że do przekroczenia granicy przez małoletnie dziecko nie jest wymagany paszport ani dowód osobisty, lecz wystarczy akt urodzenia. Dodatkowo podróżna wyjaśniła, że podczas odprawy internetowej w miejscu numeru dokumentu wpisała numer zagubionego uprzednio dokumentu syna i w ten sposób udało się jej uzyskać kartę pokładową.

Przypominamy, że jedynymi dokumentami uprawniającymi do przekraczania granicy są paszport lub dowód osobisty, a odprawa internetowa nie zwalnia podróżnych z posiadania odpowiednich dokumentów.

  • Czy można przekroczyć granicę na akcie urodzenia?
    Czy można przekroczyć granicę na akcie urodzenia?

 

 

do góry