Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Funkcjonariusze z Litwy w PSG w Krakowie-Balicach… - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusze z Litwy w PSG w Krakowie-Balicach…

Dorota Kądziołka
04.10.2019

W dniu 2 października w Placówce SG w Krakowie-Balicach przebywali przedstawiciele litewskiej służby granicznej. Towarzyszyli im funkcjonariusze Zakładu Kynologii Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu oraz funkcjonariusze KaOSG w Nowym Sączu.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani ze strukturą Placówki oraz jej działalnością, a przede wszystkim ze specyfiką pracy psów służbowych na lotnisku.

 

W sposób praktyczny zaprezentowano umiejętności psa służbowego w terminalu pasażerskim, a także podczas służby pełnionej w sortowni bagaży oraz terminalu CARGO. Omówiono jednocześnie zakres szkoleń doskonalących, prowadzonych w Placówce.

 

do góry