Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Kolejni cudzoziemcy zatrzymani przez PSG Kielce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejni cudzoziemcy zatrzymani przez PSG Kielce

Michał Tokarczyk
17.02.2021

Wczoraj 57-letni Gruzin. Pod koniec ubiegłego tygodnia dwóch obywateli Ukrainy. Zatrzymani za nielegalny pobyt przez strażników granicznych z Kielc cudzoziemcy, będą musieli opuścić Polskę.

Do głównych zadań funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Kielcach należy m. in. weryfikacja legalności pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców na terenie województwa świętokrzyskiego. Tylko w przeciągu kilku ostatnich dni świętokrzyscy strażnicy graniczni zatrzymali 3 cudzoziemców, nielegalnie przybywających na terenie Polski.

57-letni obywatel Gruzji oraz 25-latek z Ukrainy wjechali do Polski legalnie na podstawie swoich paszportów biometrycznych. Cudzoziemcy starali się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę od Wojewody Świętokrzyskiego. Niestety, stosowne wnioski złożyli za późno - po upływie terminu legalnego pobytu w Polsce.

W związku ze złamaniem przepisów pobytowych, cudzoziemcy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy. Komendant Placówki SG w Kielcach zobowiązał obcokrajowców decyzjami administracyjnymi do powrotu do swoich krajów. Dodatkowo, cudzoziemcy zostali objęci 6-miesięcznym zakazem ponownego wjazdu do Polski oraz pozostałych krajów strefy Schengen.

Jednak dużo poważniejsze konsekwencje spotkały zatrzymanego pod koniec ubiegłego tygodnia 43-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna prowadził pojazd pod wpływem alkoholu (art. 178 a § 1 kk), za co został skazany prawomocnym wyrokiem polskiego sądu, a jego dane zostały wpisane do wykazu osób niepożądanych w Polsce. 43-latek, podobnie jak pozostali zatrzymani w ostatnim tygodniu cudzoziemcy, został zobowiązany decyzją administracyjną do powrotu do kraju ojczystego. Jednak w jego przypadku, zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz pozostałych krajów strefy Schengen wyniesie aż 3 lata.

 

 

  

  • Kolejni cudzoziemcy zatrzymani przez PSG Kielce
    Kolejni cudzoziemcy zatrzymani przez PSG Kielce
  • Kolejni cudzoziemcy zatrzymani przez PSG Kielce
    Kolejni cudzoziemcy zatrzymani przez PSG Kielce
do góry