Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Zmieniła dane personalne, aby przy użyciu podstępu przekroczyć granicę RP - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zmieniła dane personalne, aby przy użyciu podstępu przekroczyć granicę RP

Justyna Drożdż
07.04.2021

Pod koniec marca br. do Placówki SG w Krakowie wezwana została 29-letnia obywatelka Ukrainy, celem przesłuchania jej w charakterze podejrzanej, w ramach pomocy prawnej zleconej przez PSG w Hrebennem.

Wobec kobiety funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę legalności pobytu. Okazało się, że dane cudzoziemki figurują w bazach danych SG, jako osoby wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie, że zmieniła dane personalne i przekroczyła granicę RP przy użyciu podstępu, polegającego na posłużeniu się paszportem na inne nazwisko. Co więcej, kobieta miała świadomość, że pod wcześniej używanymi danymi personalnymi, jest osobą niepożądaną na terytorium RP.

Powodem wpisu do bazy, była wydana wobec Ukrainki  - przez Komendanta Placówki SG w Hrubieszowie, decyzja o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i Państw Schengen przez okres 6 miesięcy. Po wykonaniu tej decyzji i powrocie na Ukrainę, cudzoziemka wystąpiła o wydanie nowego paszportu, lecz na zmienione nazwisko.

Posługując się  nowym paszportem i nowymi danymi w lipcu 2020 r. przekroczyła granicę RP. Oświadczyła równocześnie, że do Polski przyjechała w celu wykonywania pracy i chęci zamieszkania tutaj. Zmiana nazwiska przez Ukrainkę miała na celu ominięcie przepisów dotyczących wjazdu na terytorium RP, gdyż jej poprzednie dane widniały w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terenie RP jest niepożądany.

Wobec powyższych ustaleń Komendant Placówki SG w Krakowie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemki do powrotu, a następnie wydał postanowienie o zastosowaniu środków detencji zastępczej, polegających na przekazaniu dokumentu podróży do depozytu oraz obowiązku zgłaszania się w każdy 1 i 3 tydzień miesiąca do Placówki SG w Krakowie.  

Wczoraj Komendant Placówki SG w Krakowie wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu cudzoziemki, podlegającą natychmiastowemu wykonaniu, z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium RP oraz strefy Schengen przez okres 5 lat. Ukrainka została zatrzymana, celem przymusowego wykonania decyzji, a następnie doprowadzona do PSG w Medyce. 

Przedstawiony przypadek świadczy o dużej determinacji cudzoziemców przyjeżdzających do Polski w celu legalizacji pobytu, czy też podjęcia pracy.

  • Zmieniła dane personalne, aby przy użyciu podstępu przekroczyć granicę RP
    Zmieniła dane personalne, aby przy użyciu podstępu przekroczyć granicę RP

 

 

do góry