Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Pracowali nielegalnie - przez rok nie mogą wjechać do strefy Schengen - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowali nielegalnie - przez rok nie mogą wjechać do strefy Schengen

Justyna Drożdż
09.09.2021

We wtorek funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie zakończyli kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania pracy na terytorium RP. Kontrola zatrudnienia cudzoziemców była przeprowadzona w firmie budowlanej, która oferowała swoje usługi na terenie Krakowa. Skontrolowano 11 obywateli Ukrainy.

W wyniku podjętych czynności stwierdzono nieprawidłowości wobec 4 obywateli Ukrainy. Mężczyźni od maja 2021 r. nielegalnie wykonywali pracę na rzecz kontrolowanego podmiotu. Cudzoziemcy nie posiadali odpowiednich zezwoleń na pracę, nie byli też zwolnieni z obowiązku posiadania stosownych zezwoleń.

Dwóch obywateli Ukrainy, zostało ukaranych mandatami karnymi. Wobec dwóch kolejnych cudzoziemców Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie wydał decyzje o zobowiązaniu do powrotu, z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium RP oraz strefy Schengen przez okres 1 roku.

W związku z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców wobec pracodawcy skierowany zostanie wniosek do sądu o ukaranie. Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 1 do 30 tys. zł (art. 120 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

  • Plakietka z napisem Straż Graniczna,  w tle ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    Pracowali nielegalnie - przez rok nie mogą wjechać do strefy Schengen

do góry